انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: آزمون های حضوری دکتری تخصصی :.
 
 
   
 
آزمون های حضوری دکتری تخصصی
 

 

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته، آزمون های آمادگی آزمون دکتری تخصصی را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید
:آزمون های حضوری در رشته های زیر در موسسه معین برگزار می گردد
       
 
 
 
 
مجموعه مدیریت
 
   
   
 

اقتصاد بهداشت

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
علوم بالینی
 
 

پرستاری

 
   
 

علوم تغذیه

 
  مطالعات اعتیاد  
   
  مامایی  
 
گروه توانبخشی
 
 

فیزیوتراپی

 
  مشاوره توانبخشی  
     
     
     
 
مجموعه زیست شناسی
 
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
علوم بهداشتی
 
   
   
   
   
 

مهندسی بهداشت محيط

 
   
   
  بهداشت و ایمنی مواد غذایی  
 
مجموعه دکترای تخصصی داروسازی
   
علوم پایه پزشکی
 
       
      انگل شناسی  
     

ویروس شناسی

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
 
رادیولوژی ومهندسی
     
 

فيزيك پزشکی

     
       
       
         
         
         
        زیست پزشکی سامانه ای  
        توکسین میکروبی