انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: آزمون های حضوری دکتری تخصصی :.
 
 
   
 
آزمون های حضوری دکتری تخصصی
 

 

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته، آزمون های آمادگی آزمون دکتری تخصصی را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید
:آزمون های حضوری در رشته های زیر در موسسه معین برگزار می گردد
       
 
 
 
 
مجموعه مدیریت
 
   
   
 

اقتصاد بهداشت

 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
علوم بالینی
 
 

آموزش پرستاری

 
   
 

علوم تغذیه

 
  مطالعات اعتیاد  
   
 
گروه توانبخشی
 
 

فیزیوتراپی

 
  مشاوره توانبخشی  
     
     
     
 
مجموعه زیست شناسی
 
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
علوم بهداشتی
 
   
   
   
   
 

مهندسی بهداشت محيط

 
   
 
 
 
مجموعه دکترای تخصصی داروسازی
   
علوم پایه پزشکی
 
       
       
     

ویروس شناسی

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
 
رادیولوژی ومهندسی
     
 

فيزيك پزشکی