مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی علوم اعصاب :.
 
شهریه به تومان
نام درس
900000
نوروبيولوژي
نوروفيزيولوژي
نوروفارماكولوژي
نوروآناتومي
استعداد تحصیلی

 

 
مشخصات بسته آموزشی
شهریه به تومان
نام درس
900000
مبانی علوم شناختی
مبانی علوم اعصاب
آمار
ریاضی
روش تحقیق

 

 
Test cable channels Graduate Department of Health