انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی آمار زیستی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20%
1130000
40
دکتر نوریان
استنباط آماری
900000
20%
1130000
40
دکتر نوریان
روشهاي آماري 
700000
20%
880000
20
دکتر نوریان

تحلیل چند منظوره

700000
20%
880000
20
دکتر نوریان
تحلیل بقا
700000
20%
880000
20

دکتر نوریان

کارآزمایی بالینی

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3510000
140
   
Test cable channels Graduate Department of Health