مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی آموزش بهداشت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20
دکتر صفاری

اصول و فلسفه  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

900000
30
دکتر صفاری
مبانی آموزشی و تکنولوژی آموزشی در سلامت
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
1800000
80
   
Test cable channels Graduate Department of Health