انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی آموزش بهداشت
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
20%
600000
15
دکتر صفری

ارتباطات در آموزش بهداشت

900000
20%
900000
30
خانم دکتر پاشایی
جامعه شناسی سلامت
800000
20%
800000
20
دکتر صفاری

اصول و فلسفه  آموزش بهداشت

900000
20%
900000
30
دکتر صفاری
تكنولوژي آموزشي در آموزش بهداشت
750000
20%
750000
30
خانم دکتر طاهری
روانشناسی سلامت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3555000
125
   
Test cable channels Graduate Department of Health