انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- آناتومی :.
 
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
 
شهریه به تومان
نام درس
  استعداد تحصیلی  
550000
علوم تشریحی(جنین شناسی، بافت شناسی، آناتومی)
 
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health