انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- آناتومی :.
 
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
 
شهریه به تومان
نام درس
تشریح کالبد شناسی
 
بافت شناسی
 
550000
جنین شناسی
 
تکنیک های میکرو آناتومی
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health