مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- آناتومی :.
 
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
 
شهریه به تومان
نام درس
  استعداد تحصیلی  
850000
علوم تشریحی(جنین شناسی، بافت شناسی، آناتومی)
 
بیولوژی سلولی و مولکولی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health