مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- انفورماتیک پزشکی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
استعداد تحصیلی
 
مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی، فناوری اطلاعات سلامت)
 
سیستمهای اطلاعات بهداشتی  
انفورماتیک سلامت
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health