انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- انفورماتیک پزشکی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
450000
مدیریت اطلاعات بهداشتی
 
ریاضیات گسسته و آمار حیاتی
 
کلیات پزشکی
 
انفورماتیک پزشـکی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health