انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- انفورماتیک پزشکی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
450000
استعداد تحصیلی
 
مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی، فناوری اطلاعات سلامت)
 
سیستمهای اطلاعات بهداشتی  
انفورماتیک سلامت
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health