مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
کلاسهای حضوری دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
40
دکتر اصلانی
مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
900000
40
دکتر شنبه زاده
انفورماتیک سلامت
800000 40 دکتر شنبه زاده سیستمهای اطلاعات بهداشتی
700000 30 خانم دکتر اصلانی فناوری اطلاعات سلامت
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3240000
180
   
Test cable channels Graduate Department of Health