انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
کلاسهای حضوری دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20%
1130000
40
دکتر شنبه زاده
مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
800000
20%
1000000
50
دکتر نوریان
آمارزیستی
800000
20%
1000000
40
مهندس علیزاده
اصول رایانه،داده ساختارها و الگوریتم
800000
20%
1000000
40
آقای شهید زاده
ریاضیات گسسته
600000
20%
750000
30
آقای دکتر محمدی
کلیات پزشکی
900000 20% 1130000
40
دکتر شنبه زاده
انفورماتیک پزشکی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4320000
240
   
Test cable channels Graduate Department of Health