انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
کلاسهای حضوری دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
40
دکتر اصلانی
مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
900000
50
دکتر نوریان
آمارزیستی
900000
40
مهندس علیزاده
اصول رایانه،داده ساختارها و الگوریتم
800000
40
آقای شهید زاده
ریاضیات گسسته
600000
30
آقای دکتر محمدی
کلیات پزشکی
900000
40
دکتر شنبه زاده
انفورماتیک پزشکی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4500000
240
   
Test cable channels Graduate Department of Health