مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
کلاسهای حضوری دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
40
دکتر اصلانی
مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
1200000
40
دکتر شنبه زاده
انفورماتیک سلامت
1000000 40 دکتر شنبه زاده سیستمهای اطلاعات بهداشتی
900000 30 خانم دکتر اصلانی فناوری اطلاعات سلامت
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4410000
190
   
Test cable channels Graduate Department of Health