مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- انگل شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
ایمنی شناسی
 
850000
انگل شناسی
 
  قارچ شناسی  
استعداد تحصیلی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health