مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی باکتری شناسی :.
 
شهریه به تومان
نام درس

900000

ایمنی شناسی
 
میکروب شناسی  ( باکتری شناسی، انگل شناسی ، قارچ شناسی و ویروس شناسی )
 
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health