انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بهداشت باروری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1300000
15
خانم دکتر طاهرپور
داخلی جراحی
1400000 40 خانم دکتر طاهرپور بارداری و زایمان
1500000
60
خانم دکتر نظرپور

بهداشت باروری

300000 30 دکتر متقی نژاد استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4050000 145
Test cable channels Graduate Department of Health