انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بهداشت باروری
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1300000
20%
1625000
40
خانم دکتر دامغانیان
داخلی جراحی
1400000 20% 1750000 50 خانم دکتر دامغانیان بارداری و زایمان
1400000
20%
1750000
50
خانم دکتر دامغانیان
بيماريهاي زنان و سرطانهای شایع
1500000
20%
1875000
60
خانم دکتر نظرپور

بهداشت باروری

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5040000 200
Test cable channels Graduate Department of Health