مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- بهداشت باروری :.
 
شهریه به تومان نام درس
  استعداد تحصیلی  
بارداري و زایمان
 
900000
داخلی جراحی
 
بهداشت باروری
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health