انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- بهداشت باروری :.
 
شهریه به تومان نام درس
بارداري وزايمان
 
600000
بيماريهاي زنان
 
بهداشت باروری
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health