مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
500000 30 گروه اساتید
بهداشت محیط
350000 20 گروه اساتید

اثر عوامل محیطی بر سلامت

900000 50 دکتر نوریان
آمار
500000 15 دکتر نوریان روش تحقیق
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2565000 155