انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20%
1500000
60
دکتر شمس
  مسائل و تکنولوؤی آب وفاضلاب
700000
20%
880000
20
دکتر غدیری

 آلودگي هواوكنترل آن

700000
20%
880000
20
دکتر شمس
دفع مواد زائد جامد
800000
20%
1000000
30
دکتر غدیری
        كليات بهداشت محيط
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
130