مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی- بهداشت محیط :.
 
شهریه به تومان
نام درس
800000

روش تحقیق

 
بهداشت محیط (بهداشت محیط و اثر عوامل محیطی بر سلامت )
 
آمار
 
استعداد تحصیلی