مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیوشیمی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی عمومی ساختمانی
900000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
500000
20
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی تخصصی
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2700000
300
   
Test cable channels Graduate Department of Health