مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیوشیمی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی عمومی ساختمانی
1000000 60 دکتر جعفرنژاد بیوشیمی تخصصی
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
زیست سلولی و مولکولی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000
340
   
Test cable channels Graduate Department of Health