انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیوشیمی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000 20%
1250000
120
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی عمومی ساختمانی
1200000 20%
1500000
100
دکتر نورآبادي
فيزيولوژي عمومي
500000 20%
625000
20
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی تخصصی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2430000
240
   
Test cable channels Graduate Department of Health