انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی بیوشیمی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی عمومی ساختمانی
1200000
100
دکتر نورآبادي
فيزيولوژي عمومي
500000
20
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی تخصصی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2430000
240
   
Test cable channels Graduate Department of Health