انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون دکتری تخصصی داروسازی بالینی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
فارماسیوتیکس
 
فارماکوگنوزی
 
داروسازی بالینی
 
شیمی دارویی
 
فارماکولوژی
 
  استعداد تحصیلی  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health