مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون دکتری تخصصی داروسازی بالینی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
1000000
فارماسیوتیکس
 
فارماکوگنوزی
 
داروسازی بالینی
 
شیمی دارویی
 
فارماکولوژی
 
  استعداد تحصیلی  
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health