انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20%
1500000
50
دکتراکبر پور

اصول و روشهای اپیدمیولوژی

1000000
20%
1250000
40
دکتر اکبر پور

اپيدميولوژي بيماريهای شایع در کشور

600000
20%
750000
20
دکتر زابلی
نظام سلامت وبرنامه های جاری
800000
20%
1000000
50
دکتر نوریان
آمار
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2520000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health