آمادگی آزمون ارتقا فارغ اتحصیلان داروسازی خارج از کشور
 
  آزمون ارتقا داروسازی  
شرایط دوره حضوری
 
   

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
50
خانم دکتر نوروزی
فارماکوگنوزی
900000
70
دکتر متقی نژاد
فارماکولوژی
900000
60
دکتر جاویدی
فارماسیوتیکس
1000000
60
دکتر متقی نژاد داروسازی بالینی
1100000
60
دکتر اسدی
شیمی دارویی
700000 40 دکتر متقی نژاد سم شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4950000
340
   
Test cable channels Graduate Department of Health