انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی،فیزیک پزشکی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
700000
ریاضی فیزیک و آمار
فیزیک پزشكي
فيزيك پرتوها 
تکنیکهای تصویربرداری
راديوبيولوژي
  استعداد تحصیلی
Test cable channels Graduate Department of Health