مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی،فیزیک پزشکی:.
 
شهریه به تومان
نام درس
900000
ریاضی فیزیک و آمار
فیزیک پزشكي
فيزيك پرتوها 
تکنیکهای تصویربرداری
راديوبيولوژي
  استعداد تحصیلی
Test cable channels Graduate Department of Health