مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی فیزیولوژِی ورزشی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
بیوشیمی
 
استعداد تحصیلی
 
فیزیولوژِی
 
 
مشخصات بسته آموزشی
شهریه به تومان
نام درس
850000
آمار
 
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته  
بیوشیمی و متابولیسم  
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی  
 
Test cable channels Graduate Department of Health