مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
100
دکتر نورآبادي
فیزیولوژی
1000000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2520000 260
   
Test cable channels Graduate Department of Health