مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
80 + 20 ساعت نکته و تست
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
450000
50
دکتر اسماعیلی

قارچ شناسی پزشکی

450000
50
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
1890000 230
   
Test cable channels Graduate Department of Health