انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
450000
50
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
450000
35
دکتر اسماعیلی
تک یاخته شناسی
900000
80 + 20 ساعت نکته و تست
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
1900000
100
دکتر اسماعیلی
باکتری شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
3330000
285
   
Test cable channels Graduate Department of Health