انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی قارچ شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
360000
20%
450000
50
دکتر رحیمی
قارچ شناسی
900000
20%
1130000
35
دکتر رحیمی
تک یاخته شناسی
800000
20%
1000000
80
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
1900000
20%
2380000
100
دکتر اسماعیلی
باکتری شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
3564000
265
   
Test cable channels Graduate Department of Health