مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی ارشد ایمنی شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي ومولكولي
1500000
80 + 20 ساعت نکته و تست
دكتر عقیل

ايمني شناسي

600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2880000
260
   
Test cable channels Graduate Department of Health