انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی ارشد ایمنی شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
20% 875000
50
دكتر بهرامی
ژنتيك پزشکی
900000
20%
1125000
80
دكتر عقیل

ايمني شناسي

1000000
20%
1250000
120
دکتر جعفر نژاد

بيوشيمي عمومي

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2340000
250
   
Test cable channels Graduate Department of Health