مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی ارشد ایمنی شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بيولوژي سلولي ومولكولي
900000
80 + 20 ساعت نکته و تست
دكتر عقیل

ايمني شناسي

600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2160000
260
   
Test cable channels Graduate Department of Health