مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی خون شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
180 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر شیران
خون شناسی و بانک خون
1000000
80 + 20 ساعت نکته و تست
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2790000
340
   
Test cable channels Graduate Department of Health