انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی خون شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000 20%
1625000
180+20
دکتر شیران
خون شناسی و بانک خون
800000 20%
1000000
80
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
690000 20%
865000
100
دکتر جعفرنژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2511000
380
   
Test cable channels Graduate Department of Health