انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی خون شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
180 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر شیران
خون شناسی و بانک خون
900000
80 + 20 ساعت نکته و تست
دكتر عقیل
ایمنی شناسی
900000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2970000
420
   
Test cable channels Graduate Department of Health