انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مامایی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1400000 20% 1750000 50 خانم دکتر دامغانیان بارداری و زایمان
1500000 20% 1875000 60 خنم دکتر نظری پور بهداشت باروری
1300000 20% 1625000 40 خانم دکتر دامغانیان بیماریهای داخلی جراحی مربوط به مامایی
800000 20% 1000000 30 دکتر نورآبادی فیزیولوژی تولید مثل
600000 20% 750000 20 خانم دکتر نخعی احیاء مادران و نوزادان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5040000
200
   
Test cable channels Graduate Department of Health