انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی باکتری شناسی
کلاسهای حضوری دکتری تخصصی باکتری شناسی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
720000
20%
900000
50
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1900000
20%
2380000
100
دكتر اسماعیلی
باکتری شناسی
900000
20%
1130000
35
دکتر رحیمی
تک یاخته
1000000
20%
1250000
120
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
900000
20%
1130000
50
دكتر اسماعیلی
ژنتيك میکروارگانیسم
800000 20% 1000000 80 دکتر عقیل ایمنی شناسی
360000
20%
450000
50
دکتر رحیمی
قارچ شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5922000
485
   
Test cable channels Graduate Department of Health