انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی باکتری شناسی
کلاسهای حضوری دکتری تخصصی باکتری شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
750000
50
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1900000
100
دكتر اسماعیلی
باکتری شناسی
450000
35
دكتر اسماعیلی
تک یاخته
1000000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
900000
50
دكتر اسماعیلی
ژنتيك میکروارگانیسم
900000 80 + 20 ساعت نکته و تست دکتر عقیل ایمنی شناسی
450000
50
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5715000
525
   
Test cable channels Graduate Department of Health