مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی باکتری شناسی
کلاسهای حضوری دکتری تخصصی باکتری شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
350000
10
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
2500000
100
دكتر اسماعیلی
باکتری شناسی
450000
50
دكتر اسماعیلی
انگل شناسی
1000000 80 + 20 ساعت نکته و تست دکتر عقیل ایمنی شناسی
450000
50
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4815000
350
   
Test cable channels Graduate Department of Health