انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
20%
1250000
40
دکتر شنبه زاده

مديريت اطلاعات بهداشتي درماني

1000000
20%
1250000
50
دکتر زابلی

تئوريهاي مديريت

800000
20%
1000000
30
دکتر اصلانی
فن آوري اطلاعات سلامت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2520000
120
   
Test cable channels Graduate Department of Health