مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
40
دکتر اصلانی

مديريت اطلاعات بهداشتي درماني

1000000
50
دکتر زابلی

تئوريهاي مديريت

800000
30
دکتر اصلانی
فن آوري اطلاعات سلامت
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health