مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
40
دکتر اصلانی

مديريت اطلاعات بهداشتي درماني

900000
50
دکتر زابلی

تئوريهاي مديريت

900000
30
دکتر اصلانی
فن آوري اطلاعات سلامت
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3240000
160
   
Test cable channels Graduate Department of Health