انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
600000
20%
750000
20
دکتر زابلی

برنامه ریزی در نظام بهداشت و درمان

1300000
20%
1625000
70
دکتر زابلی

تئوريهاي مديريت

800000
20%
1000000
50
دکتر نوریان

امار زیستی

700000
20%
880000
50
دکتر زابلی
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان
900000
20%
1130000
30
دکتر حسینی شکوه

اقتصاد بهداشت و درمان

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3870000
220
     
 
دانشگاه آزاد
شهریه نهایی به تومان تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
20% 1250000
50
دکترزابلی
اصول ومبانی سازمان ومدیریت
900000
20% 1125000
30
دکتر حسینی شکوه

اقتصاد بهداشت و درمان

400000
20% 500000
30
دکتر جودکی
زبان تخصصی
800000
20% 1000000
50
دکتر نوریان
آمار
700000
20% 875000
50
دکتر زابلی
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان
600000
20% 750000
20
دکتر زابلی

برنامه ریزی در نظام بهداشت و درمان

   
   
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
   

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3960000
230
   
Test cable channels Graduate Department of Health