انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
 
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
 
450000
فناوری اطلاعات سلامت
 
تئوریهای مدیریت
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health