مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی، فناوری اطلاعات سلامت)
 
800000
سیستمهای اطلاعات بهداشتی
 
  تئوریهای مدیریت  
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health