انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی، فناوری اطلاعات سلامت)
 
450000
سیستمهای اطلاعات بهداشتی
 
  تئوریهای مدیریت  
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health