مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مهندسی بافت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
80
دکتر مرادی
آناتومی
900000
40
دکتر مرادی
بافت شناسی
900000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
900000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفرنژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3870000
325
   
Test cable channels Graduate Department of Health