رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000 20 دکتر خدامرادی روانشناسی بالینی
900000 20 دکتر خدامرادی آسیب شناسی روانی
900000 20 دکتر خدامرادی نظریه های روان درمانی
600000 30 دکتر متقی نژاد نوروفارماکولوژی
1300000 40 دکتر نورآبادی نوروفیزیولوژی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
4860000
176
   
Test cable channels Graduate Department of Health