مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000 20 دکتر خدامرادی روانشناسی بالینی
900000 20 دکتر خدامرادی آسیب شناسی روانی
900000 20 دکتر خدامرادی نظریه های روان درمانی
600000 30 دکتر متقی نژاد نوروفارماکولوژی
1300000 40 دکتر نورآبادی نوروفیزیولوژی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
4590000
170
   
Test cable channels Graduate Department of Health