انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000 20% 1000000 20 دکتر خدامرادی اختلالات روانپزشکی
800000 20% 1000000 20 دکتر خدامرادی روانشناسی پایه و بالینی
600000 20% 750000 30 دکتر متقی نژاد نوروفارماکولوژی
800000 20% 1000000 40 خانم دکتر اکبرپور اپیدمیولوژی
800000 20% 1000000 50 دکتر نوریان آمار
1200000 20% 1500000 40 دکتر نورآبادی نوروفیزیولوژی
800000 20% 1000000 30 خانم دکتر پاشایی جامعه شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
5220000
230
   
Test cable channels Graduate Department of Health