مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی علوم سلولی کاربردی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
بيولوژي سلولي ومولكولي
800000
استعداد تحصیلی

ايمني شناسي

 
Test cable channels Graduate Department of Health