مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی پرستاری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3500000
60
دکتر محتشمی، دکتر زهری، دکتر خادم، دکتر مختاری
مبانی مراقبتهای پرستاری
900000 50 دکترنوریان آمار
500000
15
دکتر زابلی
روش تحقیق
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4950000
165