انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی پرستاری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1400000
30
دکتر آرمین زارعیان
نظریه ها و کاربرد آن
1000000
30
دکتر زابلی
اصول و نظریه های مدیریت
1000000
25
دکتر آرمین زارعیان
اصول و نظریه های آموزش
900000 50 دکترنوریان آمار
500000
15
دکترنوریان
روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4320000
150