مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی پرستاری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3400000
70
دکتر محتشمی، دکتر زهری، دکتر وفادار، دکتر خادم، دکتر مختاری
مبانی مراقبتهای پرستاری
900000 50 دکترنوریان آمار
500000
15
دکترنوریان
روش تحقیق
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4590000
165