انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی پرستاری
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3400000
80
دکتر آرمین زارعیان
مبانی مراقبتهای پرستاری
900000 50 دکترنوریان آمار
500000
15
دکترنوریان
روش تحقیق
300000 30 دکتر متقی نژاد استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4590000
175