انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی پرستاری
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
20%
1380000
30
دکتر آرمین زارعیان
نظریه ها و کاربرد آن
850000
20%
1060000
30
دکتر زابلی
اصول و نظریه های مدیریت
850000
20%
1060000
25
دکتر آرمین زارعیان
اصول و نظریه های آموزش
800000 20% 1060000 50 دکترنوریان آمار
400000
20%
500000
15
دکترنوریان
روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000
150