مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی،پرستاری :.
 
شهریه به تومان
نام درس
مبانی مراقبتهای پرستاری (نظریه های پرستاری، نظریه های آموزشی و ...)
 
900000 استعداد تحصیلی  
آمار
 
روش تحقیق
 
Test cable channels Graduate Department of Health