انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی،پرستاری :.
 
شهریه به تومان
نام درس
مبانی مراقبتهای پرستاری (نظریه های پرستاری، نظریه های آموزشی و ...)
 
600000 استعداد تحصیلی  
آمار
 
روش تحقیق
 
Test cable channels Graduate Department of Health