رشته دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

کلاسهای حضوری دکتری پزشکی مولکولی

 

 
 
پزشکی مولکولی
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بيوشيمي 
1300000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر جعفرنژاد زیست شناسی سلولی و مولکولی
900000 46 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3150000 286
   
Test cable channels Graduate Department of Health