مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

کلاسهای حضوری دکتری پزشکی مولکولی

 

 
 
پزشکی مولکولی
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بيوشيمي 
900000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر جعفرنژاد زیست شناسی سلولی و مولکولی
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2250000 280
   
Test cable channels Graduate Department of Health