انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی فیزیولوژی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
500000
فیزیولوژی
 
استعداد تحصیلی
 

بیوشیمی

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health