انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی فیزیولوژی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
20%
1500000
100
دکتر نورآبادي
فیزیولوژی
900000
20%
1130000
70
دکتر متقی نژاد
فارماکولوژی
900000
20%
1130000
80
دکتر مرادی
آناتومی
1000000
20%
1250000
120
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000 370
   
Test cable channels Graduate Department of Health