مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی پروتئومیکس :.
 
شهریه به تومان
نام درس
600000

مباني پروتئوميكس

 

روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك

 

بيوانفورماتيك

 
بيولوژي سلولي  و مولكولي
 
Test cable channels Graduate Department of Health