مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکترای روانشناسی بالینی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی روانشناسی بالینی  سال  98-97

ارزیابی بالینی:

اختلالات اعتیادی و مواد- اختلالات عصبی شناختی- سندرم نقص ایمنی

روانشناسی بالینی چیست-گذشته و حال روانشناسی-ویژگی های اصلی سنجش بالینی -  مصاحبه و مشاهده

فصل 1-2-3-7 مارنات

اتمر: چارچوب- راهبردهای ایجاد رابطه

شخصیت و نظریه های روان درمانی:

درآمدی بر نظریه شخصیت- فروید- آدلر- یونگ – کلین


مقدمه و مرور کلی - مشاور:فرد عادی- مسائل اخلاقی- نظریه روان کاوی

 

آزمون اول
97/08/25   

ارزیابی بالینی:

اسکیزو فرنی-خلقی - اضطرابی-وسواسی جبری

آزمون گیری- مداخلات بالینی- روان درمانی روانپویشی و انسانگرا-

فصل 5-6-8 مارنات

اتمر: راهبردهای کسب اطلاعات-روش های سه گانه

شخصیت و نظریه های روان درمانی:

هورنای - مروری بر روان کاوی انسان گرا-اریکسون -  مزلو- مروری بر نظریه های فرد مدار

درمان آدلری- درمان وجودی- درمان فرد مدار - درمان گشتالتی

 

آزمون دوم
97/09/30

ارزیابی بالینی:

اختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس- اختلالات تجزیه ای- اختلالات سوماتیک و سمپتوم و اختلالات مرتبط - سندروم خستگی مزمن

روان درمانی شناختی رفتاری - سایر مداخلات بالینی- تحقیق درباره مداخله بالینی- کودک

فصل 9-10-13 مارنات

اتمر: آزمون- گام های پنجگانه

شخصیت و نظریه های روان درمانی:

مروری بر روان شناسی وجودی - آلپورت- مک کری و کاستا- نظریه های عاملی زیستی آیزنک- باس

رفتار درمانی- درمان شناختی رفتاری- واقعیت درمانی- درمان فمنیستی


 

آزمون سوم
97/10/28

ارزیابی بالینی:

اختلالات کنترل تکانه و سلوک - اختلالات شخصیت اختلالات تغذیه و خوردن - اختلالات خواب-کژکاری جنسی - نارضایتی جنسی- اختلالات انحراف جنسی

روان شناسی سلامت- عصب نگر- قانونی- مسایل حرفه ای در روان شناسی

فصل 11-12-14 مارنات

اتمر: پنج مرحله و چهار جز- بیمار مشکل

شخصیت و نظریه های روان درمانی:

اسکینر- بندورا- راترومیشل- جرج کلی-  سالیوان

 رویکرد پست مدرن- نظریه سیستم های خانواده- رویکرد یکپارچه نگر

استعداد تحصیلی


 

آزمون چهارم
97/11/12  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health