انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی روانشناسی نظامی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
آزمونهای روانی
 
نظریه های شخصیت و روان درمانی
 

استعداد تحصیلی

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health