انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی روانشناسی نظامی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
600000
روانشناسی نظامی
 
روانشناسی  سازمانی
 
نظریه های روان درمانی
 
آماروروش تحقیق
 

روانشناسي اجتماعي

 
آزمونهای روانی
 
نظریه های شخصیت
 
آسیب شناسی روانی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health