مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع دکتری تخصصی روانشناسی نظامی :.
 
شهریه به تومان
نام درس
850000
آزمونهای روانی
 
نظریه های شخصیت و روان درمانی
 

استعداد تحصیلی

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health