انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سلامت دربلاياوفوريت ها م
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000 50 دکتر نوریان آمار زیستی
500000 15 دکتر نوریان روش تحقیق
950000
20
دکتر قدیری
بهداشت و درمان دربلايا وفوريت ها
950000
20
دکتر سهرابی

اصول ومباني بلايا وفوريت ها

300000 30 دکتر متقی نژاد استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3240000
135
   
Test cable channels Graduate Department of Health