انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سلامت دربلاياوفوريت ها م
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
950000
20
دكترقربانی

نظام سلامت ايران وجهان

900000 50 دکتر نوریان آمار زیستی
800000
20
دكتراکبرپور

  واپيدميولوژي بلايا وفوريت ها

950000
20
دکتر قدیری
بهداشت و درمان دربلايا وفوريت ها
950000
20
دکتر سهرابی

اصول ومباني بلايا وفوريت ها

1000000
50
دكترزابلی
تئوريهاي مديريت و اصول مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4995000
180
   
Test cable channels Graduate Department of Health