مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سلامت دربلاياوفوريت ها م
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000 50 دکتر نوریان آمار زیستی
500000 15 دکتر زابلی روش تحقیق
1500000
20
دکتر احمدی
بهداشت و درمان دربلايا وفوريت ها
1500000
20
دکتر احمدی

اصول ومباني بلايا وفوريت ها

600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4500000
145
   
Test cable channels Graduate Department of Health