رشته دکتری تخصصی سلامت دربلاياوفوريت ها م
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000 50 دکتر نوریان آمار
500000 15 دکتر زابلی روش تحقیق
1500000
20
دکتر احمدی

مبانی سلامت در حوادث و بلایا

600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3150000
125
   
Test cable channels Graduate Department of Health