مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع دکتری تخصصی سلامت دربلاياوفوريت ها
 
شهریه به تومان نام درس
800000
آمار
 

روش تحقیق

 

مبانی سلامت در حوادث و بلایا(مبانی بلایا,بهداشت و درمان در بلایا)

 
استعداد تحصیلی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health