انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سلامت ورفاه اجتماعي
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
20
دکترامیری

روانشناسي اجتماعي

 
700000
30
دکتر زابلی

مديريت وبرنامه ريزي

 
900000 50 دکترنوریان آمار  
400000

15

دکتر نوریان

روش تحقيق

 
700000
30
دکتر صفاری
نظريه هاي جامعه شناسي
 
700000
30
دکترمشهدی

اقتصاد عمومی

 
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3690000
175
   
Test cable channels Graduate Department of Health