مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سالمند شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20
دکتر پاشایی
جامعه شناسی سالمندی
900000
20
دکتر اسدی
روان شناسی سالمندی
900000 50 دکتر نوریان آمار حیاتی
400000
15
دکتر نوریان
روش تحقیق
300000 30 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
135
   
Test cable channels Graduate Department of Health