انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سالمند شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20
دکتر پاشایی
جامعه شناسی سالمندی
900000
20
دکتر اسدی
روان شناسی سالمندی
900000
20
دکتر قربانی
اپیدمیولوژی مشکلات شایع سالمندی
900000
20
دکتر اسدی
بیولوژی و فیزیولوژی سالمندی
900000 50 دکتر نوریان آمار حیاتی
400000
15
دکتر نوریان
روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4410000
145
   
Test cable channels Graduate Department of Health