مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی سیاست گذاری سلامت :.
 
شهریه به تومان
نام درس
900000
مبانی مدیریت
 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان

 
اقتصاد بهداشت
 

روش تحقیق

 
مدیریت استراتژیک  
استعداد تحصیلی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health