مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
130
دکتر طلایی
تغذیه
600000
20
دکتر زابلی

اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی

1300000
70
دکتر زابلی
مبانی مدیریت
600000 40 استاد قوی پنجه استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3240000
260
   
Test cable channels Graduate Department of Health