مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
130
استاد انصاری
تغذیه
1000000
20
دکتر زابلی

اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی

1000000
20
دکتر زابلی
مبانی مدیریت
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3150000
210
   
Test cable channels Graduate Department of Health