مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
تغذیه
800000

استعداد تحصیلی

  مبانی مدیریت
 

اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی

 
Test cable channels Graduate Department of Health