انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری علوم تغذیه
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی علوم تغذیه سال  97-96

بیوشیمی: آب و الکترولیت ها، اسید و باز( اختلالات، تنفس و هموگلوبین، یونها و ...)، ساختمان اسید آمینه و پپتید و پروتئین(از جمله پروتئینهای پلاسما و مباحث بالینی)، آنزیم4( مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها)، ویتامین ها و کوآنزیم ها
فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق

تغذيه : هضم و جذب – درشت مغذي ها – انرژي – ويتامين هاي محلول در آب و محلول در چربي- رژيم درماني دستگاه گوارش فوقاني و تحتاني-


 

آزمون اول
96/09/10   


بیوشیمی: ساختمان کربوهیدرات، ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها، غشاهای زیستی و انتقالات، ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها، متابولیسم هم و پورفیرین ها و نمک صفراوی
فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون

تغذیه : املاح – رژيم درماني در بيماري هاي (آلرژي– ايدز- ديابت – بيماري هاي قلبي – عروقي – پرفشاري خون – نارسايي احتقاني قلب)


 

آزمون دوم
96/10/08

بیوشیمی: بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید، هورمون
فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس

تغذیه :كبد- پانكراس – صفرا- تغذيه در دورانهاي مختلف زندگي – حمايت تغذيه روده اي – وريدي- رژيم درماني در بيماري هاي (سرطان – كليوي – دستگاه تنفسي – روماتيسمي) و تغذيه ورزشكاران و تنظيم وزن


 

آزمون سوم
96/11/13


بیوشیمی: متابولیسم اسید آمینه، متابولیسم نوکلئوتید، همانند سازی و ترمیم، رونویسی و پردازش، ترجمه و proسازی و تنظیم بیان ژن
فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل

تغذیه : اطلاعات رژيمي و باليني – اطلاعات آزمايشگاهي- تغذيه جامعه نگر (تغذيه در جامعه – مشاوره براي تغيير – پزشكي تكميلي و گياه درماني – تشخيص و مداخلات تغذيه اي – رهنمودهاي برنامه ريزي رژيمي) – نوتريوژنوميكس – رژيم درماني در بيماري هاي (آنمي – اختلالات غذا خوردن – اختلالات عصبي – اختلالات رواني – ناتواني هاي تكاملي مادرزادي – اختلالات متابوليك – نوزادان با وزن تولد كم – استرس متابوليك) – تداخلات دارو و غذا – تغذيه و سلامت دهان و دندان – تغذيه و سلامت استخوان-التهاب


 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health