مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری علوم تغذیه
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی علوم تغذیه سال  98-97

تغذیه اساسی: کربوهیدرات ها-پروتئین ها و اسیدهای آمینه
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی: تغذیه در دوران بارداری و شیردهی-تغذیه در دوران شیر دهی-تغذیه در دوران نوزادی و شیرخوارگی-تغذیه در دوران خردسالی و کودکی-تغذیه در دوران نوجوانی و بلوغ
رژیم درمانی: اختلالات دستگاه گوارش فوقاني- اختلالات دستگاه گوارش تحتانی-مراقبت های تغذیه ای در بیماریهای کبدی، سیستم صفراوی و پانکراس-
فیزیولوژی:سلول- قلب و گردش خون
بیوشیمی: آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها


 

آزمون اول
97/08/25   


تغذیه اساسی: چربی ها-هضم، جذب، انتقال و ترشح مواد مغذی مجرای گوارشی
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی: تغذیه در دوران میانسالی-تغذيۀ در دوران سالمندی-رهنمودها برای تنظیم برنامه غذایی-داده های رژیمی و بالینی-ارزیابی تغذیه-اطلاعات آزمایشگاهی
رژیم درمانی: رژیم درمانی برای آلرژی غذائی و عدم تحمل غذائی- تغذیه درمانی در دیابت ملیتوس-/تغذیه درمانی پزشکی برای آنمی-تغذیه درمانی در بیماریهای قلب و عروق-تغذیه در پرفشاري خون (هیپرتانسیون) - تغذیه درمانی پزشکی برای نارسائی قلبی و پیوند قلب-تغذیه در بیماریهای ریوی
فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
بیوشیمی:  انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب


 

آزمون دوم
97/09/30

تغذیه اساسی: انرژی-ویتامین ها
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی: تغذیه و تداخل دارویی-تغذیه با لوله و تغذیه وریدی-تشخیص و مداخلات تغذیه ای-بیماری های ناشی از سوء تغذیه
رژیم درمانی: رژيم درمانی در بیماری های کلیوی- تغذیه درمانی در پیشگیری و درمان سرطان- تغذیه درمانی پزشکی برای بیماری نقص سیستم ایمنی (HIV) -تغذیه در استرس های متابولیکی، عفونت، ضربه، سوختگی و جراحی- تغذیه درمانی در اختلالات روماتیسمی
فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون
بیوشیمی:  بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها - سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص


 

آزمون سوم
97/10/28


تغذیه اساسی: املاح و مواد معدنی-آب، الکترولیت ها
تغذیه در دورانهای مختلف زندگی: ژنومیک تغذیه (Natritional Genamics) -التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن-تغذیه برای سلامت و تناسب/تنظیم وزن-تغذيه در ماني پزشكي در اختلالات غذا خوردن-تغذیه برای ورزشکاران-تغذيه براي سلامتي استخوان-تغذيه براي سلامت دهان و دندان
رژیم درمانی: تغذیه درمانی در اختلالات عصبی- رژیم درمانی پزشکی دربیماری های روانی و شناختی-تغذیه درمانی پزشکی برای نوزادان با وزن کم تولد-تغذیه درمانی در اختلالات متابولیکی- تغذیه درمانی پزشکی برای ناتوانایی های تکاملی- تغذیه درمانی پزشکی دربیماری های غده تیروئید و سایر بیماریهای مرتبط با آن
فیزیولوژی:تنفس- تولید مثل
بیوشیمی:متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health