انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
; رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
500000
20%
625000
130
دکتر بازیار
مبانی تغذیه
1200000 20%
1500000
100
دکتر نور آبادي
فیزیولوژی
1000000
20%
1250000
120
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2430000
350
   
Test cable channels Graduate Department of Health