مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
; رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
130
استاد انصاری
مبانی تغذیه
1300000
100
دکتر نور آبادي
فیزیولوژی
1300000
100 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3690000
390
   
Test cable channels Graduate Department of Health