انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع دکتری تخصصی علوم تغذیه :.
 
شهریه به تومان
نام درس
  استعداد تحصیلی
تغذيه
550000
فیزیولوژی
بیوشیمی
 
Test cable channels Graduate Department of Health