مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مشاوره توانبخشی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
20
دکتر علیمرادی
آزمونهای روانی
900000
20
دکتر خدامرادی
نظریه های شخصیت
900000
20
دکتر خدامرادی
روان درمانی
600000 40 دکتر نوریان استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2970000
100
   
Test cable channels Graduate Department of Health