انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی مشاوره توانبخشی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000 50 دکتر نوریان آمار
400000
15
دکتر نوریان
روش تحقیق
700000
20
دکتر پیری
آزمونهای روانی
600000
20
خانم دکتر طاهری
روانشناسی مثبت گرا
600000
20
دکتر برهانی
اصول توانبخشی روانی
700000
20
خانم دکتر طاهری
نظریه های مشاوره وروان درمانی
700000
20
دکترامیری
آسیب شناسی روانی
700000
20
دکترامیری
مشاوره در بحران
600000
20
خانم دکتر طاهری
مشاوره خانواده و گروهی
600000
20
دکترامیری
مشاوره در اعتیاد
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5850000
225
   
Test cable channels Graduate Department of Health